L'Horta

L'Horta de València és el gran jardí d'Europa.

Com li agrada dir a Toni, "l'Horta de València és el gran jardí d'Europa". Des de que els romans fundaren la original Valentia, les terres regades pel riu Túria han sigut un àrea fèrtil on diferents gents i cultures han viscut en armonia en l'entorn. L'Horta de València és una joia etnològica i ambiental única que ha servit durant segles com a proveedora de recursos i centre de recilatge per a la ciutat. Fa més de mil anys que els àrabs crearen el sistema de séquies que encara es conserva, el qual és administrat pel tribunal en funcionament més antic del món, el Tribunal de les Aigües.  

Como le gusta decir a Toni, la huerta de Valencia es el gran jardín de Europa. Desde que los romanos fundaran la original Valentia, las tierras regadas por el río Turia han sido un área fértil donde diferentes gentes y culturas han vivido en armonia en el entorno. La huerta de Valencia es una joya etnológica y ambiental única que ha servido durante siglos como proveedora de recursos y centro de reciclaje para la ciudad. Hace más de mil años que los árabes crearan el sistema de acequias que aún se conserva, el cual es administrado por el tribunal en funcionamiento más antiguo del mundo, el Tribunal de las Aguas.

As toni always says: "The european great garden is valencia's huerta". Since the romans founded the original valentia, the lands irrigated by the river turia have been a fertile area where different people and cultures have lived in harmony all together in this place. Huerta of valencia is a unique ethnological and environmental jewel that has served for centuries as a supplier of resources and recycling center for the city. More than a thousand years ago the arabians created the system of still-preserved irrigation canals, which is administered by the oldest operating court in the world: Tribunal de las aguas (Water Court).


EL CACAU DEL COLLARET
En l'Horta de València s'esmorça en un plateret de cacaus del collaret. Toni mostra com es treballa esta varietat de cacau autòctona.

DESGRANANT DACSA
Toni ensenya com es desfeien les panolles de dacsa de manera artesanal. Els dies que no feia bon oratge el llaurador plenava el dia d'activitats com esta que podeu descobrir. 

LA CARABASSA I L'OCRA
La carabassa i l'ocra són dos desl ingrdients a la cuina de la Barraca Toni Montoliu i que en este video es pot vore el procés abans d'arribar al forn o la cassola. 

TREBALLANT LA TERRA
Treballar la terra en animals, s'ha fet durant milers d'anys. Ara pocs llauradors com Toni Montoliu poden mostrar esta tècnica per a qué tot el món la conega. Història viva de l'Horta.