Accés

A 6 Km de Valéncia

VINE A LA BARRACA

Per a accedir a la Barraca de Toni Montoliu pot vindre per l'antiga carretera de Barcelona fins a arribar a Foios -km. 6- i desviar-se a la dreta en la rotonda. També es pot accedir per l'autovia València - Barcelona, eixida Alboraia.

Para acceder en la Barraca de Toni Montoliu puede venir por la antigua carretera de Barcelona hasta llegar en Foios km. 6- y desviarse a la derecha en la rotonda. También se puede acceder por la autovía Valencia - Barcelona, salida Alboraia.

You can come to La Barraca de Toni Montoliu along the old barcelona road until you reach foios km. 6 - and turn right at the roundabout. It is also accessible by valencia - barcelona motorway, exit alboraia.

COCHE

Parking

METRO

Meliana

LINEA 3

BICICLETA

Per la via Churra 

Camí del Cid